Số 3,ngõ 8,tổ 6,P.Phú Lãm,Q.Hà Đông,TP.Hà Nội.
MENU

Hotline

0918604969

Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T

Thông số bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối:

 
Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối
+ Chịu nhiệt: Nhiệt độ làm việc dưới 100 độ C, trên 100 độ C nhựa biến mềm hoạt động không tốt
+ Đặc tính vật liệu: Chịu dầu, chịu tải trọng cao, chịu lực va đập tốt, dẻo dai.
+ Model:bộ đệm cao su cho khớp nối
+ Kích thước: T40, T45, T50, T55, T60, T65, T70, T75, T80, T85, T90, T95 tới T200
+ Vật liệu: Nhựa PU
+ Hình dạng khớp nối: Hình hoa mai gồm 6 cánh
+ Màu sắc: Vàng, đỏ, đen
+ Quy cách đóng gói: Tùy theo đơn hàng cụ thể
 

 

Kích thước bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T ( Đường kính ngoài x đường kính trong x độ dày x số cánh ):

 
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T45:    45 x 21 x 10 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T50:     50 x 26 x 10 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T55:     55 x 26 x 10 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T60:     60 x 26 x 11 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T65:     65 x 31 x 15 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T70:     70 x 33 x 16 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T75:     75 x 36 x 17 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T80:     80 x 36 x 16.5 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T85:     85 x 40 x 17 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T90:     90 x 40 x 17 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T95:     95 x 46 x 18.3 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T100:    100 x 50 x 17 x  6  
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T105:    105 x 50 x 22 x 6  
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T108:    108 x 52.3 x 21.3 x 6  
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T110:    110 x 52 x 23 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T115:    115 x 57 x 23.5x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T120:    120 x 60 x 24.5 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T125:    125 x 60.5 x 25 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T130:    130 x 63 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T135:    135 x 63 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T140:    140 x 70 x 25 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T145:    145 x 70.5 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T150:    150 x 80 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T155:    155 x 79 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T160:    160 x 100 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T165:    165 x 89 x 29 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T170:    170 x 80 x 27 x 6     
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T185:    185 x 122 x 39 x 6     
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T210:    210 x 102.5 x 37.5 x 6  

Thông số bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối:

 
Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối
+ Chịu nhiệt: Nhiệt độ làm việc dưới 100 độ C, trên 100 độ C nhựa biến mềm hoạt động không tốt
+ Đặc tính vật liệu: Chịu dầu, chịu tải trọng cao, chịu lực va đập tốt, dẻo dai.
+ Model:bộ đệm cao su cho khớp nối
+ Kích thước: T40, T45, T50, T55, T60, T65, T70, T75, T80, T85, T90, T95 tới T200
+ Vật liệu: Nhựa PU
+ Hình dạng khớp nối: Hình hoa mai gồm 6 cánh
+ Màu sắc: Vàng, đỏ, đen
+ Quy cách đóng gói: Tùy theo đơn hàng cụ thể
 

 

Kích thước bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T ( Đường kính ngoài x đường kính trong x độ dày x số cánh ):

 
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T45:    45 x 21 x 10 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T50:     50 x 26 x 10 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T55:     55 x 26 x 10 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T60:     60 x 26 x 11 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T65:     65 x 31 x 15 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T70:     70 x 33 x 16 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T75:     75 x 36 x 17 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T80:     80 x 36 x 16.5 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T85:     85 x 40 x 17 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T90:     90 x 40 x 17 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T95:     95 x 46 x 18.3 x 6   
 
  
 
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T100:    100 x 50 x 17 x  6  
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T105:    105 x 50 x 22 x 6  
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T108:    108 x 52.3 x 21.3 x 6  
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T110:    110 x 52 x 23 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T115:    115 x 57 x 23.5x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T120:    120 x 60 x 24.5 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T125:    125 x 60.5 x 25 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T130:    130 x 63 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T135:    135 x 63 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T140:    140 x 70 x 25 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T145:    145 x 70.5 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T150:    150 x 80 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T155:    155 x 79 x 26 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T160:    160 x 100 x 6    
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T165:    165 x 89 x 29 x 6   
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T170:    170 x 80 x 27 x 6     
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T185:    185 x 122 x 39 x 6     
- Bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối T210:    210 x 102.5 x 37.5 x 6  
 

 

Yêu cầu kỹ thuật của bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối:

 
* Kích thước của bộ đệm lục giác cho khớp nối T, giảm chấn khớp nối phải vừa khít với phần tiếp nối với trục động cơ để đảm bảo hoạt động êm, không bị giật mạnh giật cục dễ bị hỏng.
* Chịu được tải trọng, lực va đập lớn
* Cao su có khả năng chịu dầu để tránh bị lão hóa khi máy móc bị chảy dầu .

Đánh giá: 

Điểm 0 /5 dựa vào 0 đánh giá
Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá


Sản phẩm liên quan
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

NHỮNG NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP Ở PHỚT MÁY BƠM CNP. NHỮNG NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP Ở PHỚT MÁY BƠM CNP.
Phớt máy bơm là một phần quan trọng trong hệ thống máy bơm, và nó có thể gặp các vấn đề hư hỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số nguyên...
CÁCH SỬ DỤNG PHỚT MÁY BƠM CNP ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC. CÁCH SỬ DỤNG PHỚT MÁY BƠM CNP ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC.
Để tăng tuổi thọ hệ thống bơm nước và đảm bảo hiệu suất của phớt máy bơm CNP, có một số biện pháp và cách sử dụng quan trọng bạn có thể thực hiện....
CHỐNG RÒ RỈ CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP VÀ CÁCH BẢO DƯỠNG CHỐNG RÒ RỈ CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP VÀ CÁCH BẢO DƯỠNG
Chống rò rỉ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu suất và an toàn của hệ thống máy bơm nước. Dưới đây là một số cách chống rò rỉ của phớt máy...
DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE NÂNG TAY TẠI HẢI PHÒNG: CHUYÊN NGHIỆP VÀ TIN CẬY DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE NÂNG TAY TẠI HẢI PHÒNG: CHUYÊN NGHIỆP VÀ TIN CẬY
Việc sử dụng xe nâng tay trong quá trình làm việc hàng ngày đòi hỏi các bộ phận và hệ thống của xe phải hoạt động một cách ổn định và an toàn. Tuy nhiên,...
ĐƠN VỊ SỬA CHỮA QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐƠN VỊ SỬA CHỮA QUẠT CÔNG NGHIỆP
Một khi quạt bị hư hỏng chúng sẽ khiến dây chuyền bị đình trệ, năng suất làm việc suy giảm, dẫn đến những thiệt hại to lớn hơn về mặt kinh tế. Theo đó,...
SỬA CHỮA QUẠT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP UY TÍN SỬA CHỮA QUẠT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP UY TÍN
Doanh nghiệp bạn đang gặp sự cố về quạt công nghiệp. Bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để lắp đặt hệ thống quạt công nghiệp cho công ty không ai muốn thiết...
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
NHỮNG NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP Ở PHỚT MÁY BƠM CNP. NHỮNG NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP Ở PHỚT MÁY BƠM CNP.
Phớt máy bơm là một phần quan trọng trong hệ thống máy bơm, và nó có thể gặp các vấn đề hư hỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là một số nguyên...
CÁCH SỬ DỤNG PHỚT MÁY BƠM CNP ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC. CÁCH SỬ DỤNG PHỚT MÁY BƠM CNP ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ HỆ THỐNG BƠM NƯỚC.
Để tăng tuổi thọ hệ thống bơm nước và đảm bảo hiệu suất của phớt máy bơm CNP, có một số biện pháp và cách sử dụng quan trọng bạn có thể thực hiện....
CHỐNG RÒ RỈ CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP VÀ CÁCH BẢO DƯỠNG CHỐNG RÒ RỈ CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP VÀ CÁCH BẢO DƯỠNG
Chống rò rỉ là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu suất và an toàn của hệ thống máy bơm nước. Dưới đây là một số cách chống rò rỉ của phớt máy...
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP
Khi chọn mua và sử dụng phớt máy bơm CNP, quan trọng là hiểu rõ về các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu...
TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐẾN TUỔI THỌ VÀ HIỆU SUẤT CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐẾN TUỔI THỌ VÀ HIỆU SUẤT CỦA PHỚT MÁY BƠM CNP
Môi trường làm việc có ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ và hiệu suất của phớt máy bơm CNP. Dưới đây là một số tác động quan trọng mà môi trường làm...
Khách hàng đánh giá
Tôi rất hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của công ty IPS. Đội ngũ kỹ thuật tư vấn rất nhiệt tình, làm việc chuyên nghiệp và tận tâm
Vũ Trường Giang

Vũ Trường Giang

Nhà máy tại KCN Thăng Long
Video
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI IPS

Văn phòng  Bình Dương : 58c/1 Khu Phố 1A Phường An Phú TP Thuận An  Bình Dương

Văn phòng  Hà Nội : Số 3, Ngõ 8, Tổ 6,P.Phú Lãm,Q.Hà Đông,TP.Hà Nội

Kinh doanh 1: 0918 604 969 

Kinh doanh 2: 0973276228

Kinh doanh 3: 0918 298 019
 
Hỗ trợ kỹ thuật : 0918 604 969
 
Email: dienpv@ipsvietnam.vn 
 
 

Website:https://suachuabomcongnghiep.vn

http://ipsvietnam.vn/

Kết nối với chúng tôi
Facebook youtube google instagram

 

Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI IPS - Thiết kế bởi: Hpsoft.vn
0918604969
zalo icon